Forskning och utveckling

Europeiska CBRNE-centret koordinerar, leder och deltar i ett antal regionala och internationella EU-projekt i olika storleksordning. Projekten är både av forsknings- och utvecklingskaraktär.

Pågående projekt


CELESTE 2 - Underrubrik av projektet

PrEPArE Team - Underrubrik av projektet

Safety & Security Test Arena - Underrubrik av projektet

Avslutade projekt


EDEN -

SNIFFER -

CELESTE - Scripting, planning, conduction and evaluation of exercises, training and assessment implementing the draft decision on cross-border threats to health.

Provision of specialized and technical training to enhance the first response capabilities - Project 14 CBRN FRstCap: within the framework of the European Union Chemical, Biological, Radiological and Nuclear Centres of Excellence Risk Mitigation Initiative (EU CBRN CoE)

Building capacity to identify and respond to threats from chemical, biological, radiological and nuclear substances - Project 2 CBRNcap: within the framework of the European Union Chemical, Biological, Radiological and Nuclear Centres of Excellence Risk Mitigation Initiative (EU CBRN CoE)

SLAM -

CHEMSEA -

PRACTICE -

CBRNEmap -

MASH - Masskador och hälsovård vid spridning av farliga kemikalier och radioaktiv strålning

NSS -


Europeiska CBRNE-centret

Kontaktinformation

Europeiska CBRNE-centret
KBC-huset
901 87 Umeå 

Besöksadress
KBC-huset, vån 7

Tel:  +46 (0)90 786 78 46

Kontaktformulär