Forskning och utveckling

Europeiska CBRNE-centret koordinerar, leder och deltar i ett antal regionala och internationella EU-projekt i olika storleksordning. Projekten är både av forsknings- och utvecklingskaraktär.

Pågående projekt


CELECTIVE

Avslutade projektEuropeiska CBRNE-centret

Kontaktinformation

Europeiska CBRNE-centret
KBC-huset
901 87 Umeå 

Besöksadress
KBC-huset, vån 7

Tel:  +46 (0)90 786 78 46

Kontaktformulär