Om Europeiska CBRNE-centret

Europeiska CBRNE-centret initierar och koordinerar nationella och internationella EU-finansierade forsknings- och utvecklingsprojekt. Projekten syftar till att förbättra krisberedskapen och hanteringen av CBRNE-händelser. Centret genomför även uppdragsövningar inom området.

Centret består av sju samarbetspartners: Umeå universitet (UmU), Umeå kommun, Region Västerbotten, Västerbottens läns landsting (VLL), Totalförsvarets skyddcentrum (SkyddC), Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) samt Fortifikationsverket (FortV). I centrets styrelse ingår representanter från alla parter. Centret är beläget i KBC-huset på Umeå universitets campus i Umeå. Vid centret arbetar ett tiotal medarbetare.

Starka partners

Centrets partnerorganisationer bidrar till projekten med sin infrastruktur och sin expertis. På universitetet finns världsledande forskning inom mikrobiologi, molekylär infektionsmedicin, befolkningsstudier samt miljö- och energiforskning, medan FOI och Norrlands universitetssjukhus utför tillämpad medicinsk och teknisk-naturvetenskaplig forskning med direkt anknytning till CBRNE- och säkerhetsfrågor.

Historik

Idén till Europeiska CBRNE-center föddes av Åke Sellström, dåvarande chefen för avdelningen CBRN-skydd och säkerhet vid FOI i Umeå. Åke Sellström blev centrets första chef. Han efterträddes 2007 av Dzenan Sahovic, och sedan juli 2015 heter föreståndaren Per-Erik Johansson.

Centret skulle bli en koordinations- och kooperationsnod för den samlade kompetensen inom området Farliga ämnen som finns hos de organisationer i Umeå som gick samman och grundade centret 2007.

I början stod centret under Enheten för näringsliv och samhälle, ENS, vid universitetets humanistiska fakultet. I december 2008 fick centret sin befintliga struktur som enhet inom Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten. Samtidigt flyttade centret in i de nya lokalerna i KBC-huset. Hösten 2013 hade centret haft sin nuvarande form i fem år och den 6 november firades detta med en eftermiddag full av aktiviteter och föredrag i de farliga ämnenas tecken.

Samlokalisering

Det Europeiska CBRNE-centret arbetar inom några projekt tillsammans med Enheten för kirurgi/Kunskapscentrum för katastrofmedicin (KcKM). De båda centrumen delar även lokaler. Samlokaliseringen medför möjligheter till tätare samarbete mellan enheterna och även möjlighet att dra nytta av varandras kunskap och kompetens.

Till KcKM:s webbplats


Europeiska CBRNE-centret

Kontaktinformation

Europeiska CBRNE-centret
KBC-huset
901 87 Umeå 

Besöksadress
KBC-huset, vån 7

Tel:  +46 (0)90 786 78 46

Kontaktformulär