Till umu.se

Utbildning och träning

Sedan ett antal år tillbaka har FN:s medlemsländer nominerat drygt 100 ledande experter på biologiska och kemiska vapen till FN:s generalsekreterare. Dessa står i ständig beredskap för att undersöka misstänkta fall av massförstörelsevapen. Europeiska CBRNE-centret har vid två tillfällen utbildat dessa FN-inspektörer.

Första utbildningen 2009

Den första utbildningen arrangerades maj-juni 2009. 14 experter från 14 länder, varav centrets grundare Åke Sellström var en, samt fem permanenta medlemmar i säkerhetsrådet utbildades. Kursen bestod av tre delar: undersökningsriktlinjer, praktiska instruktioner och en realistisk inspektionsfältövning. Kursen arrangerades av Europeiska CBRNE-centret i samarbete med Folke Bernadotte-akademin, Världshälsoorganisationen (WHO), Organisationen för förbud mot kemiska vapen (OPCW) och USA:s federala undersökningsbyrå (FBI) och finansierades av FN:s kontor för nedrustningsfrågor (UNODA) och Utrikesdepartementet.

Andra utbildningen 2014

Den andra utbildningen arrangerades i juni 2014. Ett tjugotal av experterna som har uppdrag som ledare för expertteamen utbildades.

Utbildningen innefattade procedurer för hur man sätter ihop teamet och planerar fältarbete, hur man interagerar med värdlandet, hur man intervjuar drabbade och vittnen, men också mer tekniska bitar som provtagning och analys. På föreläsarlistan fanns representanter från såväl Europeiska CBRNE-centret och Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) som WHO, Interpol och UNODA.

Utbildningens kanske viktigaste moment var fältövningen, där deltagarna fick agera inspektörer i praktiken. De ställdes inför ett scenario där det ena av två krigande länder anklagade det andra för att använda biologiska vapen, efter att många hastigt och oförklarligt insjuknat efter en granatattack. Deltagarna fick agera gruppledare för det inspektörsteam som skulle undersöka om anklagelserna stämde.

Utbildningen finansierades av Utrikesdepartementet och arrangeras av Europeiska CBRNE-centret och dess partners FOI och Västerbottens läns landsting, i samarbete med UNODA.


Sidansvarig: Dzenan Sahovic

Utskriftsversion

Europiska CBRNE-centret

Kontaktinformation

Europeiska CBRNE-centret
KBC-huset
901 87 Umeå 

Besöksadress
KBC-huset, vån 7

Tel:  +46 (0)90 786 78 46

Kontaktformulär