Utbildning och träning

Träningsprogram


FN-utbildningsprogram


Utbildningsprojekt


EDEN -

PRACTICE -


Europeiska CBRNE-centret

Kontaktinformation

Europeiska CBRNE-centret
KBC-huset
901 87 Umeå 

Besöksadress
KBC-huset, vån 7

Tel:  +46 (0)90 786 78 46

Kontaktformulär